Statusi u vezi ljubomore

Ljubomora statusi

“Ako su ljubomorni na tebe, verovatno radiš nešto ispravno.”

“Ljubomora je vrsta zavisti, a zavist je mali, niski porok, koji ne poznaje drugo zadovoljenje negoli potpuno uništenje svog predmeta.”

“Ljubomora je kompleksno osećanje koje čine ljubav, strast, strah i pohlepa”

“Nikad nemoj da mrzis ljude koji su ljubomorni na tebe, ali postuj njihovu ljubomoru, jer su to ljudi koji misle da ste bolji od njih.” – statusi za ljubomoru

“Ljubomora je razumna i odlika je razumnih ljudi, dok je zavist primitivna i odlika primitivnih ljudi, zato što jedan čovjek želi da stekne dobre stvari za sebe kroz ljubomoru, dok drugi ne želi da dozvoli da njegov komšija ima dobre stvari zbog zavisti.”